František Vítek
*13.11.1798 Třeština †18.9.1845 Dražovice

V letech 1819-1823 byl učitelským pomocníkem v Želči, kde se oženil s dcerou tamějšího rektora Jiřího Deutschera (Jiřího otec Matěj byl rektorem ve Vyškově 1760-1782). Bohužel brzy ovdověl. V letech 1823-1827 byl kantorem v Ruprechtově, poté vyhověl prosbě Karla Koutného v Drysicích a vyměnil si s ním místo. Po smrti dražovického Petra Beneše (†1837) splnil nejlépe požadavky konkurzu (vyžadovaly se znalosti: pedagogické, chrámové hudby a české řeči) a pozvedl pověst dražovické školy natolik, že po jeho smrti (1855) se na místo hlásilo 11 zkušených učitelů, většinou ve věku mezi 30 a 40 lety, ani jeden neučil méně než 10 let.

Překlad offertoria In Domino speravimus (P. Petr Mareček):

V Hospodina jsme doufali a vysvobodil jsi nás;
k tobě jsme volali a byli jsme tebou zachráněni,
v tebe jsme doufali a nebyli jsme zahanbeni, ó Bože!