Tomás Luíz da Victoria
Tomás Luíz da Victoria *cca 1548 Avilla †1611 Madrid

Nazývaný "španělský Palestrina", působil v Římě jako varhaník kostelů Sancta Maria di Monserrato a San Giocomo, později v Madridu u královského dvora. Tvořil výhradně duchovní skladby ve stylu přísné římské školy, jeho díla se však proti Palestrinově odosobněné vznešenosti vyznačují mysteriózním zanícením. Nejčastěji bývají provozována jeho moteta (např. vánoční O magnum mysterium - Ó veliké tajemství, pašijové Caligaverunt oculi mei - zakalil se zrak můj), mše, Rekviem za španělskou královnu Marii aj.