Seger Josef Ferdinand Norbert
*21.3.1716 Řepín †22.4.1782 Praha

S hudbou začal již jako altista u sv. Jakuba, později hrál na housle u sv. Martina ve zdi a u Týna, tam asi v roku 1741 získal místo varhaníka. Po roce 1745 dával přednost varhaničení u Křižovníků a u Týna se nechal zastupovat svými žáky. Tradice praví, že byl jediným žákem Bohuslava Matěje Černohorského. Sám byl nejen vynikajícím varhaníkem, ale i vyhlášeným učitelem (k nejznámějším jeho žákům patří například Jan Křtitel Kuchař, Vincenc Mašek, Josef Mysliveček a Václav Pichl). Těžiště jeho tvorby spočívá ve skladbách varhanních, mimoto psal i hymny, litanie, moteta, mše a drobnější chrámové skladby.