L. P. 2006

8.1.2006 1600 Koncert v Kobeřicích - modlitebna CČSH

Podobně jako 26.12.2005 ve Slavkově, bez sólových čísel.


VELIKONOCE 2006

Zelený čtvrtek
Martini Giovanni Battista: In monte Olivetti
Eben Petr: Smuluj se, Bože

Velký pátek
Olejník: Výčitky
Adoramus Te, Christe (Taizé)

Vzkříšení
chorální sekvence: Victime paschali laudes
L. van Beethoven: Chvála Boží v přírodě
F. Novák: Oběť

28.5.2006 HODY
W. A. Mozart: Ave verum
C. Franck: Panis angelicus

3.6.2006 SVATÝ DUCH
Veni sancte Spiritus

9.-11.6.2006 SLAWKÓW - POLSKO

so 19:00
J. Dowland: Come again
W. H. Monk: Abide with me
Amazing Grace
Deep River

Ach, Bože, rozbože (od Slavkova)
Co to máš, děvečko (od Slavíkovic)
Propadlo se, propadlo (od Slavkova)
Ach synku, synku (TGM)
Dobrú noc, má milá
+G. F. Händel Canticorum iubilo
+Magnificat

ne 9:00
Veni sancte Spiritus
W. Szamotulski: Blogoslowiony czlowiek
D. Bortňanskij: Těbje pajom
A. Michna: Zase jiná o vzkříšení Páně
L. van Beethoven: Chvála Boží v přírodě
F. Novák: Oběť
A. Bruckner: Locus iste
W. A. Mozart: Ave verum

Slavkov 24.6.

14:00
Veni sancte Spiritus
W. Szamotulski: Blogoslowiony czlowiek
J. Arcadelt: Ave Maria
A. Michna: Zase jiná o vzkříšení Páně
D. Bortňanskij: Těbje pajom
G. F. Händel: Canticorum iubilo
L. van Beethoven: Chvála Boží v přírodě
C. Franck: Panis angelicus
A. Bruckner: Locus iste
F. Novák, Oběť

15:00
C. Monteverdi: Lasciatemi morire
J. Dowland: Come again
W. H. Monk: Abide with me
Amazing Grace
Deep River

Ach, Bože, rozbože (od Slavkova)
Co to máš, děvečko (od Slavíkovic)
Propadlo se, propadlo (od Slavkova)
Ach synku, synku (od Čáslavi)

Darney 29.6.-2.7.

30.6. 11:00 památník
Ach synku, synku
F. J. Peltz, Lví silou

19:00 sál
W. Szamotulski: Blogoslowiony czlowiek
J. Arcadelt: Ave Maria
A. Michna: Zase jiná o vzkříšení Páně
C. Monteverdi: Lasciatemi morire
J. Dowland: Come again
W. H. Monk: Abide with me
Amazing Grace
Deep River
Ach, Bože, rozbože (od Slavkova)
Co to máš, děvečko (od Slavíkovic)
Propadlo se, propadlo (od Slavkova)
přídavek: G. F. Händel: Canticorum iubilo

1.7. cca 14:00 kuchařům
Jubilate Deo (kánon)
Magnificat (kánon)

18:00 kostel (při mši sv.)
L. van Beethoven: Chvála Boží v přírodě
Veni sancte Spiritus
W. A. Mozart: Ave verum
C. Franck: Panis angelicus
F. Novák, Oběť

2.11. 18,00 kostel sv. Jana Křtitele (Dušičky)
Jesus, remember me (Taizé)
Michna, Srovnání naše vůle s božskou
Eichler - Requiem aeternam


8.12. 18,00 (svátek Neposkvrněného početí Panny Marie)
chorální Salve Regina
Arcadelt - Ave Maria
Michna: O nepoškvrněném početí blahoslavené Panny Marie


24.12. 23,00 farní kostel (Štědrý večer)
František Kolařík, II. pastýřská mše

25.12. 8,30 totéž

26.12. 16,00 Svatoštěpánský koncert, farní kostel
Adeste fideles (chorální)
Puer natus in Betlehem (1569)
Již slunce z hvězdy vyšlo (Tištínský kancionál)
M. Praetorius, Es ist ein Ros' entsprungen (1599)
J. F. N. Seger, Christus nobis natus est
Boh. Jeremiáš, Vánoční zpěv pastýřů

Dormi, dormi
Mary had a Baby
Trei Pâstori
Jeg er sa glad hver julekveld
Good King Wenceslas
Stille Nacht
Byla cesta, byla ušlapaná
Milý Bože
Půjdem spodu do Betléma
Veselé vánoční hody