L.P. 2004
CHRÁMOVÝ SBOR SLAVKOV


20. 1. 2004 - první zkouška sboru, který vznikl z původní scholy mládeže

ZPĚV PŘI LITURGII:

VELIKONOCE 2004

Velký pátek 9.4.
zpěv žalmu - 2 sólistky, verš před evangeliem "Kristus stal se poslušný až k smrti" (P. J. Olejník)
zpěv k uctívání sv. kříže:: Klaníme se tvému kříži - všichni
Výčitky - Lide můj - muži
vedení zpěvu lidu bez varhan

Bílá sobota 10.4.
žalmy - skupiny sólistů, žalm Aleluja - ženy
P. Eben: ordinarium - střídání sbor a lid
litanie - sestry
Viděl jsem pramen vody - ženy
A. Michna: Plesej všechno stvoření - k obětování
Ig- Bomba: Toto venerabilis - k sv. přijímání

Hod Boží velikonoční - mše 9.30 - 11.4.
spirituál: Haleluja ať zní - sólo K. Macháčková
Viděl jsem pramen vody - ženy
P. Eben: ordinarium
žalm: Toto je den - všichni
sekvence Oběti velikonoční - střídavě všichni, ženy, muži
spirituál s sólem: To anděl kámen odvalil
Ó Surrexit Christus (z Taizé) se sólem

3. neděle velikonoční - 25. 4.
mše 8 h - Opakování velikonočních písní se sólistkou K. Macháčkovou
Hodějice 11 h - sólo A. Kotvrdová

Slavnost Seslání Ducha sv. - 30.5. 04 mše 8 h
(zvláštní okolnosti - zpěv vpředu v presbytáři, spolupráce se scholou dětí)
K. Řeřábek: Veni Spiritus- se sólem
žalm
Spiritus Jesu Christi z Taizé
Duch a nevěsta - se scholou dětí

Primice Oldřicha Chocholáče 17.7.04 (m. j. zpěv se scholou dětí, střídání s Moravským cherubínským sborem)
Předprogram:
Jubilate Deo, Cantate Domino - kánony
Spiritus Jesu Christi - z Taizé
Mše sv.:
K. Řeřábek: Veni Spiritus
J. Olejník: Viděl jsem pramen vody
Z. Bureš: Za vše, cos mi daroval - se scholou dětí
Duch a nevěsta - se scholou dětí
Hymna Velkého Jubilea: Kriste náš, včera i dnes

Biřmování Slavkov 17. 10. 2004
K. Řežábek: Veni Spiritus
Spiritus Jesu Christi - z Taizé
Pane vzpomeň na mne -"
Laudate omnes gentes - "
Každý den Pán mi sílu dává -"
Hymna Velkého jubilea

Vzpomínka na zemřelé 2. 11. 2004
K. Eichler: Requiem 1. část
J. Olejník: Zpěvy za zemřelé

28. 11. 2004 OSLAVA SVÁTKU SV. CECILIE
pohoštění na faře se všemi hudebníky

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 8. 12. 2004 - Slavkov 18 h
vstup: Arcadelt: Ave Maria
přijímání: Magnificat z Taizé
závěr: Ave Maria z Fatimy

VÁNOCE 2004

24. 12. 04 půlnoční mše Slavkov 23 hod
Zvláštní okolnosti: doprovod zpěvu komorní smyčcový soubor
vstup: A. Michna: Vánoční rosička
evang.: A. Michna: Vánoční noc
obět: A. Michna: Vánoční vinšovaná pošta
přijím.: Michna: Sličné pacholátko
                             Vánoční magnét a střelec

25. 12. Hod Boží vánoční 8 hod
opakování programu jako na půlnoční mši sv.

26. 12. Slavnost Svaté Rodiny
(zpívali jsme vpředu u jesliček, střídavě se scholou dětí)
evangelium: A. Michna: Prosíme Tě, ó růžičko
obětování: schola: spirituál Maria má dítě
sv. přijímání: F.X. Gruber: Tichá noc (1. verze německy ženský dvojhlaas s flétnou a kytarou,
2. verze čtyřhlas - 1. sloka česky, slovensky, anglicky, italsky, francouzsky)