Pękiel Bartłomiej
*?? †cca 1670

Skladatel, asi od roku 1633 varhaník, královský kapelník Vladislava IV. ve Varšavě, po roce 1655 kapelník královské kaple na krakovském Wawelu. Z jeho díla se dochovaly většinou skladby duchovní: mše a moteta.