Newton John

John Newton *24.7.1725 London †21.12.1807 London

Po smrti otce vstoupil do služby v královském námořnictvu a několik let se podílel na obchodu s otroky. V roce 1748 konvertoval ke křesťanství, studoval Bibli, hebrejštinu, řečtinu a syrštinu, 1764 se stal anglikánským pastorem.