Antonio Lotti
*1667 Venezia / Hannover †5.1.1740 Venezia

Jeho otcem byl Matteo Lotti, kapelník hannoverského korfiřta. Jako žák Legrenziho v Benátkách byl choralistou u sv. Marka. 1692 se u sv. Marka stal 2. varhaníkem, 1704 postoupil na místo prvního varhaníka, nedlouho před smrtí, v roce 1736 získal prestižní titul maestro di capella.
Mimo tvorbu duchovní se intenzivně věnoval i skladbě světšké; je mimo jiné autorem 27 oper z let 1693-1717.
Byl pochován v kostele sv. Gemeniana, po zrušení kostela v roce 1851 zmizel beze stopy i jeho náhrobní kámen.