František Kolařík
*26.1.1867 Opatovice u Vyškova †20.9.1927 Místek

František Kolařík Varhaník, skladatel, dirigent a hudební pedagog. Pocházel z chudé dělnické rodiny, od mládí prozrazoval výrazný hudební talent. V Brně byl fundatistou augustiniánského kláštera, v roce 1885 absolvoval na varhanické škole jako žák Leoše Janáčka, jenž si Kolaříkova talentu velice cenil a vítal jeho společnost i pomoc na cestách při sbírání lidových písní a tanců na Valašsku, byl při svých cestách na rodné Hukvaldy Kolaříkovým častým hostem, naposledy 19.9.1927. V roce 1886 získal Kolařík místo ředitele kůru v Místku, 1895 i místo externího učitele zpěvu na nově založeném gymnasiu, vedl v Místku vlastní hudební školu, kde vyučoval hru na klavír. Mimo kůr založil v roce 1910 ze zkomírajícího pěveckého sboru Občanské besedy Hudebně-pěvecký spolek Smetana, a byl mu prvním dirigentem a sbormistrem.
Janáček si necenil pouze jeho píle a pomoci při sběru násrodních písní, ale zejména jeho talentu skladatelského. V roce 1921 jej navrhoval na zemského hudebního inspektora, ale Kolařík funkci nepřijal, neboť nechtěl opustit Místek.
Je autorem i dvou hudebních pohádek, pochodů, úprav řady národních písní, stále oblíbené jsou zejména duchovní skladby určené pro menší kůry. Z 22 mší je nejfrekventovanější dvě vánoční (Pastýřská in F z roku 1905 a II. Pastýřská z roku 1926).