Jiří Janáč
*7.4.1752 Lešná †4.1.1834 Lešná

V letech 1772-1821 rektor, vahaník a kostelník v Lešné, pak na svátek všech svatých k příležitosti 50letého trvání své kantorské služby resignoval a odešel na odpočinek ke své dceři do Haliče; těsně před smrtí se vrátil do rodné obce.
Jeho nástupcem se stal Josef Stoklas, otec Františka a hlavně Floriana, pozdějšího rektora v Krásně a nakonec ve Valašském Meziříčí, v širokém okolí známého národního buditele, výtečného hudebníka.
O koledě nemáme přímý doklad, že je Janáč jejím autorem, nicméně vzhledem k tomu, že si takové maličkosti kantoři většinou skládali sami (podle zápisu v matrice ji provedl v roce 1815), ji zasazuje minimálně do jeho blízkého okolí. Dokonce, vycházejíc z dobové praxe, bychom mohli usuzovat, že sólový part zpíval sám a sborový refrén jeho rodina.