Pre-

Vše začalo před Vánocemi roku 2003, kdy Anička Kotvrdová dala dohromady skupinu mladých, ochotných věnovat část svého volného času zpěvu. Tito nadšenci vystoupili o Vánocích na půlnoční mši sv. .
Aby výsledkem hodin nácviku nebyla jen jednorázová akce, bylo domluveno, že se všichni pokusí ještě "udělat" Velikonoce a pak že se uvidí.
Uvidělo. Již 20.1.2004 se sešlo asi 25 dobrovolníků ve zkoušce na faře a k práci se sborem nastoupil Petr Hlaváček. Přesto, že profil sboru hyzdilo (a bohudík dosud hyzdí) několik staříků či stařenek kolem čtyřicítky z původního chrámového sboru, byl celkový věkový průměr úchvatný - asi 25 let.
Brzy se ukázalo, že schopnosti a možnosti zpěváků poněkud přesahují původní ambice scholového zpívání a tak začala práce náročnější, na repertoátu skutečně vícehlasém. Několika zkoušek se účastnila spontánně zvolená hlasová poradkyně sboru Katka Macháčková, absolventka pěveckého studia na JAMU a po obecných cvicích s celým sborem se ve vedlejší místnosti individuálně věnovala prvním statečným jedincům.
Tak se stalo, že věřící mohli vyslechnout na Velký pátek 9.4.2004 chorální Improperia v provedení mužské sekce sboru a působivé bylo i vedení lidového zpěvu bez varhan. Na Bílou sobotu 10.4. nasadily vysokou laťku sestry Benedikta a Faustina sólovým provedením litanií, ženy excelentně zvládly žalm P. Olejníka Viděl jsem pramen vody a celý sbor provedl své první klasicky čtyřhlasé skladby - Plesej všechno stvoření od Adama Michny z Otradovic a Toto venerabilis vyškovského varhaníka Ignáce Bomby (†1818).
Na Hod Boží velikonoční se celý sbor (muži, ženy, všichni) předvedl v sekvenci Oběti velikonoční, ženy si zopakovaly žalm Viděl jsem pramen vody a ke cti přišla hlasová poradkyně a sólistka Katka Macháčková ve spirituálech Haleluja ať zní a To anděl kámen odvalil a ve zpěvu z Taizé Surrexit Christus.
Jelikož nejen sbormistrovi bylo líto rozpustit, bylo již v této době dohodnuto, že se část velikonočního programu uvede ještě o dva týdny později ve filiálním kostele v Hodějicích, kde zastává varhanickou službu naše sopranistka Katka Šujanová.