Vystoupení v roce 2010:

3. 1. slavnost Zjevení Páně Slavkov:
Zaznělo Segerovo Christus nobis natus est, Pekielovo Magnum nomen Domini a Panis angelicus od C. Francka se sólistkou Kateřinou Jirákovou. Po mši sv. jsme měli krátké vystoupení: provedli jsme koledy: Der Heiland ist geboren, Jesus malusienky - sólo opět Kateřina Jiráková, podobně Tichou noc od Fr. Grubera a uzavřeli jsme Jeremiášovou minipastorelou Zpěv pastýřů.

21.3. pouť farnosti v Brně u Minoritů

H. L. Hassler:  In te, Domine speravi
A. Lotti:  Miserere
A. Bruckner:  Locus iste
G. P. Palestrina:  Ó crux, ave
                        Ó bone Jesu
G. Croce: Exaudi Deus

Velikonoce

28.3. (Květná neděle)
Kašparovy Pašije, Vexila regis Ant. Brucknera.

1.4. (Zelený čtvrtek)
M. Grancini:  In monte Oliveti
G. B. Pergolesi:  O sacrum convivium

2.4. (Velký pátek)
Kašpar: Pašije
Palestrina: O crux ave
Lotti: Miserere
Kodály: Stabat Mater
Palestrina: O bone Jesu
žalmy

3.4. (Bílá sobota)
J. Olejník: žalmy
Praetorius:  Surrexit Christus

4.4. (Hod Boží velikonoční)
spirituál To anděl kámen odvalil + sólo K. Jiráková
J. Olejník - Viděl jsem pramen vody
chorál: Victime paschali laudes
V. Říhovský: Raduj se nebes Královno
Taizé - Surrexit Christus + sólo K. Jiráková

Hod Boží svatodušní

23.5. seslání Ducha sv. Taizé: Veni lumen cordium + sólo Pavel Hlaváček a Marek Kuchta
chorál Veni Sancte Spiritus
Taizé: Spiritus Jesu Christi
J. Gallus: O salutaris hostia

Mezidobí

Poměrně náročný rok 2009, vrcholící účastí na mši sv. v Tuřanech, nutně vygeneroval určitou obecnou únavu a nějakou chvíli se mohlo dokonce zdát, že se sbor v nejlepším případě ztransformuje do jiného tělesa. Naplno se to projevilo kolem Velikonoc a sv. Ducha, kdy se nácvik konal spíš ze setrvačnosti. O to víc nás může těšit výsledek určitého vzepjetí v sobotu 15.5., kdy jsme se sešli v hodějickém kostele a p. Pavlem Králem jako zvukovým technikem jsme natočili několik skladeb takříkajíc aspoň na vlastní památku.
Zkoušky v září začaly trochu rozpačitě, ale obrat nastal příchodem nových, mladých zpěváků, takže přestože nám byl prostor ke zkoušení zredukován na dvě hodiny týdně, soustředěnou přípravou se podařilo nacvičit a o Vánocích provést novou vánoční mši. Předtím ještě sbor zpíval 8. prosince na slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. Provedli jsme chorální Salve Regina, z Michnovy Svatoroční muziky O nepoškvrněném početí Panny MarieAve Maria Zdeňka Pololáníka.

Vánoční mše Jaroslava Michlíka

V době, kdy si sbormistr nejvíce stýskal, že za stávajících podmínek nebude možné na nový vánoční repertoár ani pomyslet, přinesla prof. Kuchtová do zkoušky Českou vánoční mši Jaroslava Michlíka (*22.4.1902 Pačlavice †1.7.1982 Bzenec) pro smíšený sbor a varhany s neobligátním průvodem hudebních nástrojů s tím, že těžko seženem něco ještě lehčího. Samozřejmě to nebyla úplně pravda, ale účelu bylo dosaženo, mše byla nacvičena. Autor měl za války (první provedení se uskutečnilo 17.12.1943 v Plzni) k dispozici nejspíš docela kvalitní zpěváky, protože zejména ženské party nepatřily k nejlehčím. Ale nakonec hlavně díky novým posilám se všechno zvládlo a ostuda se nekonala.
Varhanní doprovod opět zastala Věrka Dostálová, s houslemi přišli Ladislav Jedlička, Lidka Šujanová a Mirek Slováček, basu bručel Jirka Hrabovský a flétnová sóla si "vystřihla" Slávka Šujanová.