2005

Po Vánocích 2004 se P. Milan Vavro zmínil o svém známém knězi v rakouském poutním místě Maria Dreieichen, P. Robertu Bössnerovi. Toho se chytil sbormistr a po krátkém "emailování" si sbor vyrazil do tohoto malebného dolnorakouského chrámu na pouť.
Na poslední zkoušce sboru ve školním roce 2004/2005 byl členy schválen přípravný výbor, který měl technicky dopracovat návrh stanov, schválených po této zkoušce. Výbor (J. Dolečková, P. Hlaváček, Š Jeřábková, A. Kotvrdová, M. Vostřel) se sešel v neděli 3.7. a vypracoval podobu stanov, které byly po menších úpravách, požadovaných úředníky ministerstva vnitra, dne 10.8.2005 schváleny.

Ještě před ukončením prázdnin se sbor sešel 23.8. na zkoušce, která byla vlastně první valnou hromadou nově vzniklého sdružení (po staru by se řeklo spolku). Samozřejmě bylo co řešit. Počátkem prázdnin navrhl starosta města Mgr. Petr Kostík sboru, aby spoluúčinkoval na podzim s městskou kapelou Milana Hrazdílka v rakouském družebním městě Hornu. To mebylo nic tak náročné. Když však sama kapela nakonec nejela a pan starosta jevil přání, aby ji sbor zastoupil, bylo nutné věnovat několik zkoušek nácviku aspoň několika úpravám lidových písní, aby sbor svým chrámovým repertoárem nezpůsobil v Hornu mezi kapelami zděšení.
Naštěstí všechno dopadlo k všestranné spokojenosti. Velkou roli sehrálo dokonale letní počasí. Rakouští přátelé byli srozuměni, že část sborového vystoupení bude poněkud z jiného světa a tak vlídnou prosbou donutili sbor přiblížit se rámci festivalu zpěvem světoznámé Vejvodovy písně "Škoda lásky" za doprovodu místního mládežnického dechového orchestru, jehož věkový průměr byl spíše dětský, ale výkon dospělácký.
Při vlastním vystoupení zpívali všichni jako o život a "Horňáci" byli spokojeni. Pan radní Schmudermayer slíbil kontakty na sbormistry chrámových sborů v Hornu a odpoledne po projížďce městem jsme se vydali domů.

Za pár týdnů nás čekala skutečně zatěžkávací zkouška při účinkování na 10. ročníku Slavkovské iniciativy smíření, věnovanému právě hudbě. Už jen to, že jsme měli vystupovat v pátek ráno, večer a průběžně v sobotu nám dalo zabrat. Což o to, studenti byli ze školy omluveni, ale respekt osttních si vysloužilo například odskakování některých členek z práce s okamžitým návratem po vystoupení. - Snad nejen vynikající atmosféra v historickém sále slavkovského zámku postavila všechny zpěváky "do latě" natolik, že jsme coby naprostí nováčci mezi zkušenými pěveckými i hudebními harcovníky nezanikli a nějaký ten potlesk patřil i nám. A v pátek dopoledne, kdy jsme měli vedle sebe i dětskou scholu, byly jejich hlásky krásným doplňkem našeho sboru.

Uprostřed adventu, vlastně v souvislosti se vzpomínkovou akcí k 200. výročí bitvy u Slavkova, dne 4.12.2005 zažil náš chrám návštěvu nejvyšších církevních představitelů ve své historii. Při večerné měi sv. stáli u oltáře papežský nuncius v České republice Diego Causero, pražský metropolita Miroslav kardinál Vlk, brněnský biskup Vojtěch Cikrle, slavkovský farář a děkan P. Milan Vavro, kaplan P. Petr Mareček a slavkovský rodák, rousínovský kaplan P. Oldřich Chocholáč. Škoda jen, že jsme byli limitováni adventním pořádkem, ale obě mešní vložky byly provedeny precizně.
O 4 dny později jsme si skromné vystoupení při slavné návštěvě poněkud vynahradili při slavnosti Panny Marie, kdy jsme po chorálním Ave Maria uvedli naši premiéru Franckova Panis angelicus, po Mozartově Ave verum bylo jeho Ave Maria rovněž poprvé.

Vánoce

se staly důstojným uzavřením roku, kdy se náš sbor oficiálně ustanovil a úředně registroval. Při půlnoční mši sv. jsme s doprovodem smyčců spáchali několik méně známých částí Michnovy Svatoroční muziky a přidali jsme naprosto neznámou pastorelu z třebíčského archivu, kde jsme si opět poslechli oduševnělý projev naší milé sólistiky Katky Jirákové-Macháčkové.
Hlavní síly jsme si schovávali na odpolední koncert na sv. Štěpána, jehož výtěžek jsme věnovali na splacení dluhu za výmalbu kostela (nebylo to špatné, vybralo se kolem 11 000). Po sborovém Praetoriovi (Es ist ein Ros' entsprungen) jsme si dali záležet na několika částech Michnovy Vánoční muziky, kdy sólo v písni Chtíc aby spal vroucně přednesla Katka Jiráková a pak se blýskli zpěváčci nejmladší - Franckovo Panis angelicus si doslova vychutnali Jaruška Andrlová s Jeníkem Hlaváčkem. Během sólových koled (finskou Sylvian joululaulu zpívala Maruška Hlaváčková a rakouskou Der Heiland ist geboren Kateřinka Jiráková) se sbor přemístil z kůru před oltář, kde přednesl mimo Tiché noci v 5 jazycích ještě koledy maďarsky, polsky a samozřejmě česky.