Jacobus Gallus Handl zv. též Carniolus
John Dowland
*ca 1550 †18.7.1591 Praha

Původem Slovinec, přes Dolní Rakousy přišel do služeb olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, poté po kratším působení v kartuziánském klášteře v Králově Poli odešel do Prahy. V jeho díle najdeme mimo polyfonická díla benátského (vícesborového) typu také zajímavé opusy homofonní. Je také autorem menšího počtu skladeb světských; břitké, rozpustilé, ale nikoliv lascivní texty dokázal podložit vtipnou zvukomalbou.