Johann Joseph Fux
Johann Joseph Fux *1660 Hirtenfeld †14.2.1741 Wien

Nejvýznamnější rakouský skladatel pozdního baroka, hudební teoretik. Ve Vídni zastával funkce dvorního skladatele Karla VI. a kapelníka chrámu sv. Štěpána. Autor 18 oper (nejznámější Constanza et Fortezza provedená v Praze při příležitosti korunovace Karla VI. českým králem 28.8. a 2.9.1723, kdy na scéně účinkovalo až 100 zpěváků, v orchestru, čítajícím na 200 hudebníků, usedli nejslavnější virtuosové: Giuseppe Tartini, Francesco Conti, z Vídně dvorní skladatel Gottlieb Muffat, z Drážďan dvorní loutnista Silvius Leopold Weiss a dvorní hudebník a skladatel českého původu Jan Dismas Zelenka, dvorní flétnista Friedricha II. Hans Joachim Quantz, anglický hudebník Nicholas Matteis a další; operu Angelica vincitrice di Alcina složil Fux k narození prince Leopolda v roce 1716), 50 mší v přísném palestrinovském stylu, 3 rekviem, oratorií, množství skladeb komorních. Z pozic palestrinovské vokální polyfonie vycházelo Fuxovo teoretické dílo Gradus ad Parnassum, jenž dlouho sloužilo jako základní učebnice klasického kontrapunktu.