César-Auguste-Jean-Guillaume-Hubert Franck


César Franck *10.12.1822 Liege †8.11.1890 Paris

Skadatel belgického původu, v Paříži soukromý žák českého emigranta Antonína Rejchy, pak na konzervatoři studoval hru na varhany. Od roku 1844 se v Paříži usadil, působil jako učitel hudby, varhaník a ředitel kůru, v roce 1872 získal místo profesora varhanní hry na konzervatoři.
Po několika méně úspěšných skladatelských pokusech tuto činnost na 20 let přerušil a začal skládat až jako zralý padesátník. Snoubí se u něj klasická formální čistota s bohatstvím romantické harmonie, velký důraz kladl na precizní práci polyfonickou.
Obecně je těžiště jeho díla spatřováno ve varhanních opusech 16 - 21. Je ale autorem i 3 oper, symfonických básní Aeolidy, Prokletý lovec, Psyché a Džinové, oratoria Blahoslavenství, symfonie d-moll, řady skladeb komorních.
Proslavené Panis angelicus pochází z jeho mše fis-moll a původně byla komponováno pro tenor, varhany, harfu, violoncello a kontrabas.