Anton Joseph Bruckner
Anton Bruckner
*4.9.1824 Ansfelden †11.9.1896 Wien

Významný představitel pozdního hudebního romantismu. Již jako 13letý se stal choralistou v klášteře St. Florian. Po studiích v učitelském ústavu v Linci působil jako varhaník v St. Florian, od roku 1855 jako varhaník lineckého dómu. V roce 1868 byl povolán na vídeňskou konzervatoř jako profesor hudební teorie, od roku 1875 byl lektorem hudební teorie na universitě.
Jeho dílo vyniká prostou zbožností, syntetizuje v sobě romantický klasicismus a novoromantismus. Je mistrem velkých forem, jeho symfonie i při svém velkém rozsahu vynikají perfektní stavbou. V Brucknerově díle se snoubí svěží melodická invence s dokonalou technickou prací, často kontrapunktickou.