Josef Bernard
*8.8.1800 Hrubý Jeseník, †21.3.1869 Křižanovice

Kolem roku 1824 excurrendo učitelský pomocník v Rašovicích, pak od 17.3. 1826 učitel a varhaník v Křižanovicích do smrti.
Na kůru měl v polovině století k dispozici (je velmi pravděpodobné, že si hráče sám vychoval) několikeré housle, kontrabas, dva klarinety, lesní rohy, tympány a samozřejmě kompletní smíšený sbor. Prováděl zde hudebně pěvecké vložky i celé figurální mše tehdy oblíbených autorů (Johann Kaspar Aiblinger, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Müller, Jakub Jan Ryba, Johann Baptist Schiedermaier), uvedl řadu děl (či spíš dílek) řady kolegů kantorů z blízkého i vzdáleného okolí (Josef Held z Jamolic, Jan Marek z Vážan, Karel Merlíček z Archlebova, František Vítek z Dražovic aj.); se střídavými úspěchy se sám pokoušel komponovat, většinou menší formy, ale z jeho opusů nelze vyloučit minimálně jednu mši.
Mimo Slavkov najdeme jeho jméno v hudebninách brněnského kláštera minoritů a ve sbírce doc. Ludvíka Kunce.