Jacob Arcadelt
*cca 1505 Liege? †14.10.1568 Paris

Přední zástupce tzv. franko - vlámského stylu (školy), žák Josquina des Prés. V letech cca 1530-1550 působil v Itálii, mimo jiné jako člen papežovy hudby v Sixtinské kapli. 1551 odešel do Francie jako člen královské kapely a kanovník několika kostelů. V Paříži zůstal do smrti, v roce 1562 se stáhl do ústraní.
V jeho skladatelském odkaze dominují italské madrigaly (asi 200) a francouzské chansony (přes 120), jeho dílo zahrnuje i minoritní (starší) vrstvu duchovní: na 20 motetů, mše, žalmy, dvoje lamentace, Magnificat.
Snad nejznámější Ave Maria je Arcadeltovým dílem jen zčásti. Ještě před Václavem Hankou, v roce 1842 se chtěl poněkud zviditelnit méně úspěšný hudebník, varhaník pařížského kostela sv. Maří Magdaleny Louis Dietsch, kdysi žák našeho emigranta Antonína Rejchy. Dietsch představil veřejnosti Ave Maria jako objev neznámé původní Arcadeltovy skladby. Podle nesrovnalostí v akcentaci textu, vzbuzujících pochyby, že by se jich dopustil skladatel v této problematice zběhlý, bylo nakonec hudebními historiky zjištěno, že se jedná o úpravu původně tříhlasého chansonu Nous voyons quo les hommes (Vidíme, že muži ...) z roku 1554. Avšak díky své dostupnosti skladba zakořenila zejména v repertoáru začínajících a technicky méně zdatných sborů. Pokud chce sbor dosáhnout větší věrnosti dobovému přednesu, musí kvůli frázování textu poněkud upravit hudební materiál.