Felice Anerio
Felice Anerio *1560 Narni †27.9.1614 Roma

Italský skladatel převážně duchovní hudby, vynikající vytříbenou polyfonií. Žák G. M. Nanina v Římě, po vícerých sbormistrovských postech se stal nástupcem G. P. Palestriny jako papežský skladatel. Řada Aneriových děl natolik vychází z palestrinovského odkazu, že mu byla dlouhou připsována, nicméně postupem času akceptoval nové prvky doprovázené monodie.
Jeho asi o 7 let mladší bratr Francesco Giovanni byl nějakou dobu kapelníkem polského krále a na přeolmu století snad i v Římě.